Books » Pustimargiya books

Pustimargiya books

Sarva Dharma books

 c{ñmkckæt ylu Ji»KJ f;oÔg

c{ñmkckæt ylu Ji»KJ f;oÔg

  • Weight(in gms): 105
  • Size(inches H x W): 7x5
  • Price: Rs.35
  • Qty:  
Add To Cart View Index
Book Description
ytslt yt rJvhe; ftjle yk’h SJtule mLbwF;t hnuJe cnw s frXl Au fthKfu ’wÐ ytnth - ÔgJnthlu jElu cwrØ rJvhe; cle dE Au. Ji»KJtubtklt DKtk Fhtlu Fch l:e fu c{ñmkckæt yuxju Nwk ? ytvKwk f;oÔg Nwk ? vwrÐbtdobtk «JuN fhtJlthe yt Jt; Ji»KJtu òK;t l:e ylu btgtlt ytJhKlu jElu òKJtle EåAt vK :;e l:e. btxu ytJt mbgbtk Ji»KJ sl;tlu mk«’tglwk hnMg yJ~g òKJwk òuEyu ylu vtu;tlt ct¤ftulu vK ytJt W•tb mkMfthtulwk ®mal fhJwk òuEyu. yt vwM;fle rJNu»t;t yu Au fu ;ubtk ’NtoJJtbtk ytJuj muJtrJræt, ytath«Ktrj ylu rlðgrlgblu mkvqKo NtMºteg ’orÐyu rlYrv; fhuj Au, A;tk CtJ vûtlu «ættl;t ytvJtbtk ytJe Au. yt vwM;fbtk væthtbKeltu «fth, c{ñmkckætlwk mkvqKo hnMg, d¼bkºtltu y:o ylu bn•J, rlJu’lltu «fth, c{ñmkckæt juJtle he;, yLgt©g ylu ymbrvo; ðgtd, ytath-rJath, mðmkd, muJtle mkrûtÃ; vK mkvqKo btrn;e, muJtbtk lJættC¾;lwk rJættl Jduhu rJ»tgtu mkJt’ Yvu ’NtoJJtbtk ytÔgt Au. yt vwM;f ’huf Ji»KJtuyu JmtJJt gtuøg Au. MJsltult MbhKt:uo ;ubs c{ñmkckætle mtae òKfthelt «atht:uo Ji»KJtubtk rJ;hK fhJt gtuøg Au.