Books » Pustimargiya books

Pustimargiya books

Sarva Dharma books

 vwrÐbtdeog muJt her; (mkrûtÃ; muJt «fthCtJ CtJlt ;ubs mtbd{e rJCtd mt:u)

vwrÐbtdeog muJt her; (mkrûtÃ; muJt «fthCtJ CtJlt ;ubs mtbd{e rJCtd mt:u)

  • Weight(in gms): 375
  • Size(inches H x W): 8.5x5.5
  • Price: Rs.100
  • Qty:  
Add To Cart View Index
Book Description
vwrÐbtdobtk c{ñmkckæt vAe SJlwk f;oÔg CdJ’T muJt Au. yt muJt fuJe he;u fhJe ;ule mkvqKo mbs yt vwM;f îtht «tÃ; :tg Au. «:b rJCtdbtk bkdjtahK, CdJ’T muJt mkckæte juFtu, J»ttuoðmJ muJt «fth (ytFt J»toltu), CdJ’T muJtvgtude btrn;e, mts-Jtdt JMºtle mbs raºtS mt:u ;ubs muJtbtk Jvht;t vtrhCtr»tf Nç’tule mqralwk mkfjl fhJtbtk ytÔgwk Au. mt:u mt:u 16 bÕxefjh v]»Xbtk XtftuhSlt JMºt ;ubs N]kdthlt raºtS ytvJtbtk ytJuj Au. rî;eg rJCtdbtk ©edtufwjlt:S f]; yjd yjd 76 CtJ CtJltlwk mkfjl fhJtbtk ytÔgwk Au ylu AuÕju ;];eg rJCtdbtk su mtbd{e rJCtd Au ;ubtk ’qætDh, ltdhe, ylmFze (beXt), ylmFze (Veft), Vjtnth, FtkzDh, mkættlt, mFze, rJrNÐ «fth b¤elu yjd yjd 186 «fthle mtbd{e rmØ fhJtle he; ytvJtbtk ytJe Au. vtfwk ctELz´d, ÃjtMxef fJh, xtExj vh mwk’h fjh raºtS ;ubs MJåA ytuVmux r«Lx´d yt vwM;fle rJNu»t;t Au. ’huf Ji»KJtulu CdJ’T muJtbtk yt vwM;f Fqc s Wvgtude Au. bltuh: Wv¢bu ;ubs MJsltult MbhKt:uo yt vwM;f Ji»KJtubtk rJ;hK fhJt gtuøg Au.